Kvalitetssystem

GoPro Foris Kvalitetssystem giver en strømline proces til styring af kvalitetsdokumenter og manualer. Det er en brugervenlig løsning, der giver et samlet overblik over alle dokumenter relateret til virksomhedens kvalitetsproblemer.

  • Nem adgang og overblik over alle kvalitetsmanualer
  • Versionskontrol, sporbarhed og registreret ændringshistorik​
  • Automatisering af underretningsprocesser
  • Tjeklister, klagebehandling og godkendelsesprocesser
  • Vejledning for brugerne til at opfylde standarder, love og regler
  • Kvalitetsdokumenter kan offentliggøres på virksomhedens webside