Moderne Mødesystem

GoPro Foris Mødesystem er et cloudbaseret mødehåndteringssystem til bestyrelser og udvalg.

Mødesystemet er let at bruge, der styrer møder fra forberedelse til endelig dokumentation på en enkel og sikker måde.

Mødesystemet kan bruges både til interne og eksterne møder via sikker portal.